TUYỂN DỤNG

# Vị trí Công việc Mô tả Ngày đăng Ngày hết hạn
1 CÔNG NHÂN NGUỘI, CƠ KHÍ Tuyển công nhân thi công lắp đặt 10-08-2022 01-10-2022 Ứng tuyển ngay
2 CÔNG NHÂN HÀN Hàn và lắp đặt thi công. 10-08-2022 01-10-2022 Ứng tuyển ngay
3 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lắp đặt hỗ trợ thi công công trình. 10-08-2022 01-11-2022 Ứng tuyển ngay