CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT

Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị đồng bộ cho các các công trình thủy điện, nhiệt điện, dây truyền sản xuất xi măng….
Chế tạo thiết bị phụ tùng cho ngành xây lắp: giàn mái không gian, cột chống dây chuyền làm sạch và sơn sản phẩm.
CT thiết bị phụ tùng cho các ngành sản xuất VLXD Gầu tải, vít tải, băng tải, quạt công nghiệp.
Chế tạo và lắp đặt các loại cẩu trục.
Chế tạo, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị chịu áp.
Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị như nhà xưởng, cầu đường, giàn mái không gian, bồn bể.