Tuyển dụng

tuyen dung nhan suCOMA26 thường xuyên có kế hoạch tuyển dụng thợ cơ khí, thợ nguội, thợ hàn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên thời điểm hiện tại COMA26 không có kế hoạch tuyển dụng thêm nhân sự mới.