Tin tức

Niềm tin trên mọi công trình

Với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững, hội nhập, trong những năm qua, Công ty Cổ phần COMA 26 đã có bước phát triển vượt bậc cả về phạm vi

Chi tiết

Hình ảnh hoạt động của COMA26

Dự án

© Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 26 Địa chỉ: Lô D, khu công nghiệp Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại/Fax:(0222) 3634030 / 634931.

Email: info@coma26.com / coma26@gmail.com   -   Website: www.coma26.com.