Chế tạo kết cấu thép cá voi Vinhomes

C-VOI-VINHOMES-7
C-VOI-VINHOMES-8
C-VOI-VINHOMES-6
C-VOI-VINHOMES-5
C-VOI-VINHOMES-4
C-VOI-VINHOMES-3
C-VOI-VINHOMES-2
C-VOI-VINHOMES-1