Thành lập công ty liên danh VILENTM - COMA 26


Việt nam đang trong giai đoạn hội nhập và công nghiệp hóa, lãnh đạo COMA26 nhận thấy nhu cầu và tiềm năng trong ngành kết cấu thép còn rất lớn, các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt nam ngày càng nhiều, mặt khác các dự án công nghiệp, giao thông, phát triển cơ sở hạ tầng trong nước còn rất nhiều. Các dự án đâu tư xây dựng, cải tạo công trình công nghiệp tăng lên đồng thời yêu cầu về chất lượng, tiến độ cũng như các chế độ cung cấp dịch vụ cạnh tranh cao hơn.

lien doanh lien ket


Hội đồng quản trị COMA26 và lãnh đạo đã nghiên cứu, định hướng phát triển, vì vậy COMA26 quyết định hợp tác với Công ty Cổ phần Vi Lê NTM thành lập Công ty Liên doanh VILENTM- COMA26. Công ty liên doanh sẽ chuyên sản xuất kết cấu thép chất lượng cao chủ yếu cho các dự án FDI và xuất khẩu, mục tiêu chính khi thành lập liên doanh:

  1. Tăng cường quan hệ, mở rộng đối tác và khách hàng mới.
  2. Chế tạo kết cấu thép chất lượng cao cho khách hàng nước ngoài
  3. Tăng cường khả năng cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ.
  4. Tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Liên doanh đã chính thức đi vào hoạt động từ 02/01/2017. Nhà máy sản xuất của liên doanh trong khuôn viên COMA26.