Ban lãnh đạo

Kỹ sư: Đào Đức Thọ – Tổng giám đốc.

Kỹ sư: Hoàng Mạnh Hà- Phó tổng giám đốc.

Kỹ sư: Nguyễn Quang Tùng – Phó tổng giám đốc.

Hình ảnh hoạt động của COMA26

Dự án

© Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 26 Địa chỉ: Lô D, khu công nghiệp Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại/Fax:(0222) 3634030 / 634931.

Email: info@coma26.com / coma26@gmail.com   -   Website: www.coma26.com.