Dự án

Nhà máy Điện nhiệt dư ACK Công Thanh

Nhà máy Điện nhiệt dư ACK Công Thanh

Công ty cổ phần cơ khí Xây dựng số 26 là nhà thầu chính thực hiện lắp đặt thiết bị cho nhà máy Điện nhiệt dư ACK Công Thanh do Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh làm chủ đầu tư.

Với tình thần làm việc tích cực nhiệt tình và tận tâm của CBCNV trong đội thi tông của COMA26 tại công trường. Ngày 17 tháng 1 năm 2017, lắp đặt hoàn thiện thiết bị cho nhà máy điệt nhiệt dư ACK.

Danh mục

Chế tạo lắp đặt thiết bị

Chúng tôi cam kết luôn là đối tác “ có trách nhiệm cao ” với khách hàng!