Dự án

Nhà máy mía đường 333

Nhà máy mía đường 333

Ngày càng có nhiều nhà máy sản xuất xem hệ thống thu hồi nhiệt khí thải (Waste Heat Recovery – WHR) như là giải pháp để giảm bớt tiêu thụ điện năng và phát thải carbon nên các phương pháp tích hợp và các lựa chọn công nghệ phát điện liên tục được phát triển. Nhà máy mía đường 333 hiện cũng đang xây dựng nhà máy phát điện dựa trên nguồn nhiệt dư trong quá trình sản xuất đường từ mía.

Với kinh nghiệm và thế mạnh chế tạo lắp đặt các nhà máy thuỷ điện, nhiện điện trước đây, COMA26 đã được Công ty TNHH Thiết bị và giải pháp năng lượng lựa chọn là đối tác tin cậy để lắp đặt một phần dây chuyền, thiết bị cho nhà máy nhiệt điện của nhà máy mía đường 333.

Danh mục

Thi công xây lắp công trình

Chúng tôi cam kết luôn là đối tác “ có trách nhiệm cao ” với khách hàng!