Dự án nhà máy điện nhiệt dư Công Thanh đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị.

Những ngày này, trên công trường nhà máy Điện nhiệt dư Công Thanh. Các anh em CBCNV Công ty CP Cơ khí Xây dựng số 26 đang tích cực thi đua làm việc và từng bước hoàn thành công việc lắp đặt thiết bị cho nhà máy Điện nhiệt dư, chủ đầu tư là Công ty xi măng Công Thanh, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến Quý 1 năm 2017 sẽ bàn giao cho chủ đầu tư.

Sau đây là một số hình ảnh chuẩn bị và lắp đặt tại công trường:

Lắp đế Turbine

Lắp bu lông đế Turbine

 

8

Lắp đặt vỏ dưới

 

7

Lắp đặt trục Rotor

 

5

Lắp đặt Stator

 

1

Lắp đặt đường ống Phi tieu chuẩn

 

2

Lắp đặt đường ống phi tiêu chuẩn

 

Hình ảnh hoạt động của COMA26

Dự án

© Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 26 Địa chỉ: Lô D, khu công nghiệp Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại/Fax:(0222) 3634030 / 634931.

Email: info@coma26.com / coma26@gmail.com   -   Website: www.coma26.com.